Gabinety Stomatologiczne Szczecin

Deklaracja administratora danych

DEKLARACJA ADMINISTRATORA DANYCH W NZOZ MADENT


Mając świadomość znaczenia prawa do prywatności i ochrony danych osobowych przetwarzanych w NZOZ MADENT zapewniam, że podejmowane działania dążą do:
zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych pacjentów i pracowników;
przetwarzania danych osobowych z godnością i poszanowaniem praw osób, których dane dotyczą,
zminimalizowania ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wdrożono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo przetwarzania oparte jest na podejściu wynikającym z ryzyka.

W celu udokumentowania przedmiotowych zasad w NZOZ MADENT opracowano i wdrożono Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, jako jeden ze środków o charakterze organizacyjnym, za pomocą którego NZOZ MADENT wykazuje zgodność przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Bezpieczeństwo przetwarzania w NZOZ MADENT to ciągły proces, a nie stan, którego celem jest osiągnięcie coraz wyższej efektywności prowadzonych działań, poprzez ciągłe doskonalenie i zachowanie szczególnej staranności w realizacji przedsięwzięć dotyczących ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

Szczecin, dn. 20.12.2018r.