Gabinety Stomatologiczne Szczecin

Zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w NZOZ MADENT

Szanowni Państwo,
w celu osiągnięcia coraz wyższej jakości prowadzonych w NZOZ MADENT działań, poprzez ciągłe doskonalenie i zachowanie szczególnej staranności w realizacji przedsięwzięć dotyczących ochrony interesów osób, których dane przetwarzamy oraz w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych może naruszać lub narusza obowiązujące przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) prosimy o kontakt z ADMINISTRATOREM DANYCH. Informacje teleadresowe:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MADENT” MAŁGORZATA PIWOWARCZYK
Aleja Jana Pawła II 38/1, 70-001 Szczecin
tel. +48 91 488 18 83
kom. +48 881 202 495

Mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje teleadresowe:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01

Szczecin, dn. 20.12.2018r.